logo

Atma Malik English Medium Gurukul & Jr. College, Purangaon

An Co-Educational Residential School
logo

Atma Malik English Medium Gurukul & Jr. College, Purangaon
An Co-Educational Residential School


  Educational Trip  

SR.NO PICNIC NAME SPOT NAME
1 KOLHAPUR DRSHAN MAHALAXMI TEMPLE
SHAHU PALACE
JYOTIBA TEMPLE
PANHALA FORT
NANIJ
GANAPATI PULE
DERVAN
2 SHIRDI SAI TIRTHA
JANGALI MAHARAJ ASHRAM KOKAMTHAN
3 ANKAI DARSHAN ANKAI FORT
MUKTI BHUMI
4 MILK FACTORY GODAVARI MILK FACTORY KOPARGAON
SAI DHAM
5 KOKAMTHAN DARSHAN JANGALI MAHARAJ ASHRAM KOKAMTHAN
SAIPALKHI NIVARA
6 KOTAMGAON JAGDAMBA TEMPLE